0212 876 28 66 - Telefon ile yazılım desteği verilmemektedir.

Toplu Fiyat Güncelleme Yönetimi

Genel Bilgi   :  Bir kategori veya marka ait fiyatlarda toplu güncelleme yapılmak istenmesi durumunda bu bölüm kullanılmalıdır. Bu bölümden ürün fiyatları direkt olarak güncellendir. Kısa süreli indirim tanımlanmak istenirse “Toplu İndirim Tanımlama” yönetimi kullanılmalıdır.
Değişim Oranı   :  + veya – olabilir. Ör fiyatlar %10 artacaksa +0.1 girilmelidir.
Kategoriler   :  Fiyatların güncellenceği kategoriler.
Markalar   :  Fiyatların güncelleneceği markalar.