0212 876 28 66 - Telefon ile yazılım desteği verilmemektedir.

Ürün Yorumları Yönetimi

Genel Bilgi   :  Bu bölümden sitede gönderilen ürün yorumlarının, sitede yayımlanıp yayımlanmayacağı seçilebilir. Eğer site ayarlarından ürün yorumları onay gerekirir işaretli değilse eklenen yorumlar direkt olarak sitede yayımlanır.
Kullanıcı   :  Yorumu ekleyen kullanıcı.
Ürün   :  Yorum gönderilen ürün.
Puan   :  Kullanıcının seçtiği puan değeri.
Onaylı   :  İşaretlenirse sitede yayımlanır. Site ayarlarından ürün yorumları onay gerekirir işaretli değilsedirekt olarak sitede yayımlanır.